Hoe wordt de homologatie van jeu de boules uitgevoerd? ?>

Hoe wordt de homologatie van jeu de boules uitgevoerd?

Als u deelneemt of wilt deelnemen aan petanquewedstrijden, moet u weten dat de jeu de boules die u zult gebruiken, gehomologeerd moet zijn. In tegenstelling tot de jeu de boules voor vrijetijdsdoeleinden hebben de jeu de boules voor de concurrentie specifieke kenmerken. Met behulp van regelgevende teksten laten we u vandaag zien hoe de homologatie van wedstrijdboules wordt uitgevoerd.

Waarom zou je jeu de boules goedkeuren?

Als de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P.) heeft gekozen voor homologatie van wedstrijdboules, dan is dat vooral om de spelers in de beste omstandigheden te laten oefenen. Door de risico’s van tuigage en driften te vermijden, zorgt de F.I.P.J.P. ervoor dat het spel wordt gespeeld in een klimaat van vertrouwen en veiligheid.

Daarom heeft zij een kader vastgesteld voor de productie van jeu de boules, ook wel bekend als “competitie” boules. De fabricageprocessen moeten voldoen aan een reeks specificaties die met name bedoeld zijn om elk risico van metaaluitsteeksels op spelers en toeschouwers te vermijden. De fabrikanten moeten er ook voor zorgen dat de fabricagevoorwaarden in overeenstemming zijn met de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie. Fabrikanten die zich aan dit regelgevend kader houden, krijgen een goedkeuring en kunnen vervolgens jeu de boules aanbieden om hun goedkeuring voor de wedstrijd te verkrijgen.

Wie keurt jeu de boules voor de concurrentie goed en binnen welke termijn?

Het is het F.I.P.J.P. Uitvoerend Comité dat de goedkeuring geeft aan de fabrikanten en de wedstrijdballen homologeert. Naar aanleiding van een deskundigenverslag dat aan een gespecialiseerd orgaan is gevraagd, beslist het Comité of de jeu de boules wordt toegelaten tot de officiële wedstrijden en kampioenschappen van F.I.P.J.P. en de bijhorende federaties.

Fabrikanten die hun petanqueboules voor de wedstrijd willen laten goedkeuren, moeten het verzoek ten minste 5 maanden voor de datum waarop zij het antwoord wensen te krijgen, indienen. Na ontvangst van het expertiseverslag heeft de F.I.P.J.P. 15 dagen de tijd om de fabrikant te informeren. Zonder enige tegenprestatie van zijn kant kan de fabrikant de homologatie als toegekend beschouwen en op zijn ballen schrijven: “Concurrentieballen gehomologeerd (of goedgekeurd) door de FIPJP”. Als het wordt geweigerd, mag jeu de boules toch worden verkocht, maar moet deze vermelding niet worden vermeld.

Houd er rekening mee dat jeu de boules, na goedkeuring, door de F.I.P.J.P. kan worden gecontroleerd, zelfs als ze zijn verkocht.

Volgens welke criteria worden jeu de boules gehomologeerd voor de concurrentie?

Om te worden goedgekeurd, moeten jeu de boules aan nauwkeurige specificaties voldoen. De meest recente verordening betreffende goedkeuringen schrijft voor dat wedstrijdboules :

  • gemaakt van metaal;
  • noch gelood, noch gezandstraald;
  • met een diameter van 7,05 en 8 cm;
  • met een gewicht tussen 650 en 800 gram;
  • met een hardheid gelijk aan of groter dan 35 HRC (d.w.z. 110 daN/mm²) en een maximum van 55 HRC voor stalen kogels
  • en een hardheid gelijk aan of groter dan 280 HV 30 voor bronzen kogels;
  • beschermd tegen corrosie. Ze moeten bestand zijn tegen schokken en niet tegen projectiesplinters.

Ballen die voor de wedstrijd worden goedgekeurd, mogen strepen van maximaal 1 mm hebben. Het etiket en het handelsmerk van de fabrikant, het gewicht van de kogels en hun identificatiereferentie moeten worden gegraveerd.

In het kader van de wedstrijden kunnen de gehomologeerde ballen ook worden voorzien van een gepersonaliseerde gravure met de naam, voornaam, initialen of andere initialen van de speler die voldoen aan de normen met betrekking tot de vervaardiging van de ballen.

Zijn er uitzonderingen?
Voor de jongsten, 11 jaar en jonger, zijn ballen met een diameter van 600 gram en 65 mm toegestaan in wedstrijden die aan hen gewijd zijn. Ze moeten worden vervaardigd in een van de goedgekeurde labels.

Hoe weet ik als speler of mijn ballen zijn goedgekeurd voor de competitie?

Op haar website publiceert F.I.P.J.P. de lijst van goedgekeurde jeu de boules. Hoewel de grootste fabrikant ter wereld nog steeds veruit Obut is, hebben veel merken jeu de boules laten goedkeuren voor de concurrentie. Opgemerkt dient te worden dat in deze lijst boules worden genoemd die niet meer worden vervaardigd of op de markt worden gebracht. Als ze zijn goedgekeurd, kunt u ze nog steeds gebruiken, waarbij u natuurlijk wel voor de slijtage moet zorgen.

Wat zijn de sancties als ik niet-goedgekeurde ballen gebruik?

Een speler die meedoet aan een wedstrijd met ballen die na verwerking door erkende fabrikanten zijn gemanipuleerd, getransformeerd of aangepast, wordt samen met zijn partner(s) uitgesloten. Aan de andere kant, als hij een gebruikte of defecte bal gebruikt, zal hij gevraagd worden deze te vervangen. Voor meer details verwijzen wij u naar de officiële regels voor de jeu de boules sport.

De doelen moeten ook gehomologeerd worden?

Ja, de doelen, ook wel bekend als jacks, moeten gehomologeerd worden door de F.I.P.J.P. om gebruikt te worden in de competitie. Net als jeu de boules ballen moeten ze voldoen aan strenge specificaties. De doelen moeten gemaakt zijn van hout of kunststof, 30 mm in diameter zijn en tussen de 10 en 18 gram wegen. Ze mogen geschilderd zijn, maar mogen in geen geval met een magneet worden opgepakt.

En jij, welke goedgekeurde petanqueboules gebruik je in wedstrijden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.